Akuta stopp

Vid akuta problem som tex stopp i toalett, köksvask, golvbrunn och servisledning är vår målsättning att kunna åtgärda dessa stopp så fort som möjligt med våra mindre spolbilar som är specialutrustade för spolningsarbete i villa.

 

ROT avdrag

När du som fastighetsägare skall ha ett arbete utfört på fastigheten, kan du ansöka om ROT-avdrag. Villkor är att du äger fastigheten vid tidpunkten när ROT-arbetet utförs, är minst 18 år vid beskattningsårets utgång och att du varit obegränsat skatteskyldig under beskattningsåret.

När du får fakturan från Spoldax har vi enligt gällande regler redan dragit av ROT-avdraget, vilket är 30% (regler för 2015). Resterande del av kostnaden begär vi från Skatteverket efter du betalat din faktura. Du får då en preliminär skattereduktion direkt som Skatteverket skickar hem till dig via brev eller e-post (om du valt detta alternativ sedan tidigare). Om Skatteverket efter begäran inte medger, helt eller delvis, utbetalning av ROT-avdraget äger vi som utförare rätt att omgående fakturera återstående del av arbetskostnaden.

Fullständiga regler hittar du på www.skatteverket.se

 

Rotskärning och Beläggningsarbete

Rotskärning eller beläggningsskärning utförs när ledningar är igensatta med t ex rost, urinsten, kaustiksoda, flytspackel eller rötter från träd och buskar. Vi utför rotskärning med både mekanisk rensmaskin och rotskärare kopplad till spolbil. Ledningar från 30 mm till 225 mm är dimensioner där effektiv rensning erhålls.

 

Rörinspektion

Misstänker man fel och brister i avloppsledningar eventuellt vid återkommande stopp, kan detta konstateras med en rörinspektion och med rätt åtgärd på rätt plats kan detta kanske åtgärda problemet. Att ha avloppsnätets kondition dokumenterad genom rörinspektion är ett utmärkt underlag för bedömning av underhållsåtgärder. Inspektionen utförs med en färgkamera som dokumenteras på en Dvd eller usbsticka som kunden sedan erhåller. Protokoll kan lämnas om kunden önskar detta.

 

Rörsökning

Rörsökning är ett bra hjälpmedel när man tex ska gräva eller hugga upp golv för reparation av ledningar då man kan säkerställa var ledningen går så man får så lite åverkan på golv eller tex trädgård som möjligt

 

Underhåll

Ett förebyggande underhåll på avloppsnätet stoppar många överraskningar som kan leda till översvämning, vattenskador mm. Kluckande och bubblande avlopp är ett säkert kännetecken på att avloppsnätet är i behov av renspolning.

Vid beställning utav underhåll blir samtliga invändiga ledningar i villan renspolade. Gamla vattenlås av gjutjärn i kök och badrum byts ut om behov finns mot moderna vattenlås i plast. Golvbrunnar i badrum och tvättstugor rengörs och spolas. Vi utför även underhåll av utvändiga ledningar såsom stuprör, dränering och tömning utav tillhörande brunnar.