Akuta stopp

Vid akuta problem som tex stopp i toalett, köksvask och golvbrunn är vår målsättning att kunna åtgärda dessa stopp så fort som möjligt med våra mindre spolbilar som är specialutrustade för spolningsarbete i fastighet.

 

Rotskärning och beläggningsarbete

Rotskärning eller beläggningsskärning utförs när ledningar är igensatta med t ex rost, urinsten,  kaustiksoda, flytspackel eller rötter från träd och buskar. Vi utför rotskärning med både mekanisk rensmaskin och rotskärare kopplad till spolbil. Ledningar från 30 mm till 225 mm är dimensioner där effektiv rensning erhålls.

 

Rörinspektion

Misstänker man fel och brister i avloppsledningar eventuellt vid återkommande stopp, kan detta konstateras med en rörinspektion och med rätt åtgärd på rätt plats kan detta kanske åtgärda problemet. Att ha avloppsnätets kondition dokumenterad genom rörinspektion är ett utmärkt underlag för bedömning av underhållsåtgärder. Inspektionen utförs med en färgkamera som dokumenteras på en Dvd eller på en usbsticka som kunden sedan erhåller. Protokoll kan lämnas om kunden önskar detta.

 

Rörsökning

Rörsökning är ett bra hjälpmedel när man tex ska gräva eller hugga upp golv för reparation av ledningar då man kan säkerställa var ledningen går så man får så lite åverkan på golv eller tex trädgård som möjligt.

 

Underhåll

Ett förebyggande underhåll på ledningsnätet stoppar många överraskningar som leder till översvämning, vattenskador mm. Kluckande och bubblande avlopp är ett säkert kännetecken på att ledningsnätet är i behov av renspolning. Fastighetsbolagen får samtliga ledningar i fastigheten renspolade, gamla vattenlås av gjutjärn i kök och badrum utbytta mot moderna vattenlås i plast.  Golvbrunnar i badrum och tvättstugor rengörs och spolas. Vi utför även underhåll av utvändiga ledningar såsom stuprör, dränering och tömning utav tillhörande brunnar.
Avisering till hyresgäster om planerat underhåll ombesörjs av vår personal.